OKUPANTA GREKSUDZE / INVADER REPENTANCE

( )

   

 

OKUPANTA GRĒKSŪDZE

(stāsts par parasta (ierindas) cilvēka dzīvi PSRS valstī)

Atvērtais konkurss uz grāmatas "Okupanta Grēksūdze" vāka skici

 

   Lieliskais gleznotājs-karikatūrists Zemgus Zaharāns uzzīmēja vāka skici grāmatai "Okupanta Grēksūdze" Un, ja precīzāk, divām grāmatām (jo grāmatas vienmēr būs divas: viena vienmēr būs latviešu valodā, otrā tās valsts valoda, kurā tiks izdota grāmata). Teksti grāmatās nāks "pretī" viens otram, lai lasītājam rastos labas vēsturiskas kaimiņbūšanas sajūta ar visām tautām, kurai ir jābalstās nešaubīgā nacionālās pašidentifikācijas atzīšanā, teritoriālajā valsts integritātē un kaimiņu kultūras tradīciju un mentalitātes neapslāpēšanā.... III- ajā tūkstošgadē Cilvēcei ir vienkārši obligāti jākļūst gudrākai, lai tautas varētu mierīgi un savstarpēji izdevīgi integrēt savus panākumus tehnoloģiju, kultūras un mākslas jomās, nevis vest savu ideoloģiju ar tankiem uz kaimiņzemēm!

   

   Kā redzams skicē divi vāki sastāda vienu veselu un demonstrē dažādas tautu attieksmes pret savu pagātni: lepnību par savu "vectēvs-karoja varoņdarbiem" "homo soveticus" labā (un to pēcnācēju, kas dzīvo valstīs, kas atbrīvojušās no padomju okupācijas un nu jau gadsimta ceturksni veiksmīgi pārvar tās sekas), un sēras un riebumu, kuru izjuta to valstu tautas, kuru suverēnās teritorijas mina padomju okupantu zābaki.

   Brīnišķīgs fotomākslinieks-dizainers Valdis Lancmanis izveidoja savu skici covers grāmatas "Okupanta Grēksūdze". Šajā variantā divas vāka arī veido vienu veselumu (stilistiski) un demonstrē lasītājam divas traģisko dzīves notikumus Latvijas Republikas pilsoņu: iebrukums " " un pēc tam iebrukuma masu deportāciju vietējo iedzīvotāju...

   

   Tā nav gala skice, vēl tiks piedāvāts (iepsējams!) ne mazums variantu - līdz grāmatas izdošanai ir laiks, un jebkurš gribētājs var piedāvāt savu vāka variantu, savu grāmatas noformējuma koncepciju. Mēs aicinām visus gribētājus radoši sadarboties!

Patiesi jūsu:
grāmatas autors un draudzīgā LATVIA RENAISSANCE FOUNDATION

Un lūk - vēl viena iespēja vāka

 
 
Grāmatas manuskripts, un visi materiāli tika izņemti kratīšanas laikā
2010 gada 8 decembri

Šobrīd autors atjauno zaudēto grāmatas manuskripts

 

VĒLATIES, LAI PALĪDZĒTU AUTORAM ATJAUNOT MANUSKRIPTS?

 
 

OKUPANTA GRĒKSŪDZE

Atvērtais konkurss uz grāmatas "Okupanta Grēksūdze" vāka skici

2014.gada priekšvārds

 

 Nākamā nodaļa